KAPRODI MAGISTER AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM

Dr. M. Syamsul Huda, M.Fil.I

197708122005012004

 

Publikasi Ilmiah

untuk lebih mengetahui tentang publikasi ilmiah Dr. M. Syamsul Huda, M.Fil.I sila lihat di sini

Education

S.Ag (IAIN Sunan Ampel Surabaya)

M.Fil.I (IAIN Sunan Ampel Surabaya)

Dr. (IAIN Sunan Ampel Surabaya)

Expertise (Field of Interest)

Antropologi Kesehatan Islam; Epistemologi Islam; Pemikiran dan Gerakan Islam.